Bâloise Vie Luxembourg

Swoboda świadczenia usług

Ubezpieczenia na życie w ramach Swobodnego Świadczenia Usług

Celem trzeciej europejskiej dyrektywy w sprawie ubezpieczeń ustanawiającej Swobodę Świadczenia Usług jest stworzenie jednolitego rynku ubezpieczeń.

Dyrektywa przyznaje uznanym towarzystwom ubezpieczeniowym założonym na terenie Unii Europejskiej paszport europejski pozwalający na prowadzenie działalności we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej bez konieczności posiadania w nich siedziby.

W związku z tym, klient mieszkający w jednym z państw członkowskich UE może zawrzeć umowę ubezpieczenia na życie z towarzystwem ubezpieczeniowym mającym siedzibę w innym kraju członkowskim. Należy jednak pamiętać, że niektóre przepisy, zwłaszcza prawa podatkowego, muszą być przestrzegane zarówno przez ubezpieczającego, jak i ubezpieczyciela.

Trzecia dyrektywa dotycząca ubezpieczeń zapewniła zatem środowisko sprzyjające powstaniu i rozwojowi europejskiego rynku ubezpieczeń na życie poprzez umożliwienie klientom dostępu do znacznie szerszej gamy produktów i usług mogących zaspokoić ich indywidualne potrzeby.

Liczne towarzystwa ubezpieczeniowe wybrały Luksemburg jako przyczółek świadczenia swoich usług w ramach Swobody Świadczenia Usług, co świadczy o zaufaniu do tutejszych umiejętności, wiedzy i przyjaznego środowiska.

Towarzystwa ubezpieczeniowe działające w ramach Swobody Świadczenia Usług stanowią dzisiaj największą część luksemburskiego rynku ubezpieczeniowego (ponad 80% zebranych składek ubezpieczeniowych).

Czytać dalej :

Mobilność

W Bâloise Vie Luxembourg S.A. zdajemy sobie sprawę z coraz większej ...

Opodatkowanie

Luksemburskie umowy ubezpieczenia na życie są podatkowo neutralne...

Główne zasady

Luksemburskie ubezpieczenie na życie – inwestycja łącząca ochronę...

Top