Bâloise Vie Luxembourg

Wewnętrzne fundusze zbiorowe

„Fundusz oferowany jedynie klientom towarzystwa, dopasowany do ich indywidualnych potrzeb i zarządzany przez dedykowanego specjalistę”

Wewnętrzny fundusz zbiorowy zdefiniowany jest przez przepisy luksemburskiego prawa jako ograniczony zbiór aktywów towarzystwa ubezpieczeniowego, z gwarancją zwrotu lub bez, dostępny dla dużej liczby inwestorów.

Aktywa wewnętrznego funduszu zbiorowego muszą zostać rozdzielone na konta zgodnie z obowiązującymi regulacjami oraz zdeponowane w banku depozytariuszu.

Wewnętrzny fundusz zbiorowy to fundusz towarzystwa ubezpieczeniowego. Jednostki uczestnictwa w wewnętrznym funduszu zbiorowym można nabyć wyłącznie w drodze inwestycji w ramach umowy ubezpieczenia towarzystwa ubezpieczeniowego.

Wewnętrzny fundusz zbiorowy posiada specyficzny profil i służy realizacji określonych celów – zarządzanie tym typem funduszu jest powierzone specjaliście dedykowanemu przez towarzystwo specjalnie do tego zadania. Obowiązujące zasady oraz charakterystyka określone są w  Szczegółowych Warunkach Funduszu.

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących konkretnego wewnętrznego funduszu zbiorowego prosimy o kontakt z naszym Departamentem Wsparcia Sprzedaży.

internal-collective-funds-framework-en

Czytać dalej :

Ubezpieczenia na życie Bâloise

Fundusze wyrażone w jednostkach obrachunkowych to instrumenty inwestycyjne ...

Specjaliści od zarządzania majątkiem

Bâloise Vie Luxembourg S.A współpracuje z największymi podmiotami ...

Fundusze zewnętrzne

„Ubezpieczjący zarządza inwestycjami korzystając z porad ekspertów ...

Top