Bâloise Vie Luxembourg

Wewnętrzny fundusz dedykowany

„Możliwość zarządzania prywatnymi środkami połączona z korzystną ramą prawną ubezpieczeń na życie”

Wewnętrzny fundusz dedykowany definiowany jest przez przepisy prawa Wielkiego Księstwa Luksemburgu jako środek odpowiadający w najwyższym stopniu potrzebom z obszaru planowania finansowego zamożnych inwestorów. Inwestycja w wewnętrzny fundusz dedykowany pozwala na indywidualne podejście do zarządzania aktywami, ochrony oraz przekazywania majątku.  

Według prawa luksemburskiego wewnętrzny fundusz dedykowany jest ograniczonym zbiorem aktywów towarzystwa, z gwarancją zwrotu lub bez, zasadniczo dedykowany wyłącznie dla jednej polisy. Jest zatem rozwiązaniem polecanym dla inwestorów pragnących czerpać korzyści z wspomnianego już wyżej zarządzania aktywami w ramach luksemburskiej umowy ubezpieczenia.  

Odpowiedzialność za finansowe i administracyjne zarządzanie funduszem spoczywa na ubezpieczycielu, który uznaniowo deleguje to zadanie wykwalifikowanym Zarządzającym Aktywami. Profil zarządzania ryzykiem tworzony jest na podstawie indywidualnych celów ubezpieczającego oraz wcześniej określonych parametrów. Zarządzający upoważniony jest do inwestowania w zgodzie z określonym profilem funduszu w szeroką gamę aktywów i produktów, włącznie z inwestowaniem w papiery wartościowe, UCITS, produkty alternatywne lub fundusze nienotowane.

Aktywa funduszu deponowane są na oddzielnym koncie w upoważnionym banku, zatwierdzonym przez Urząd Nadzoru Ubezpieczeń, pełniącym funkcję banku depozytariusza dla funduszu.

internal-dedicated-fund-framewok-en

Czytać dalej :

Główne zasady

Luksemburskie ubezpieczenie na życie – inwestycja łącząca ochronę ...

Indywidualne podejście

Bâloise Vie Luxembourg S.A. zawiera umowy ubezpieczeniowe w dziewięciu ...

Ubezpieczenia na życie Bâloise

Fundusze wyrażone w jednostkach obrachunkowych to instrumenty...

Top