En skräddarsydd försäkringsprodukt är inte utformad utan exklusiva, effektiva och faktiska personliga bankförmåner. Det är därför Bâloise Vie Luxembourg S.A. arbetar tillsammans med ett flertal kända bankinstitut som känntecknas av obestridlig seriositet, soliditet och stabilitet.

Dessa privilegierade partnerskap tillåter oss också att agera optimalt på de krav som reglerings- och tillsynsmyndigheterna har när det gäller skyddet av kundernas intressen (se Säkerhetstriangeln).

På grundval av principen om uppdelning av tillgångar förvaras de tillgångar som våra kunder anförtrott oss på konton som inte är desamma som de som företagets kapitaltillgångar finns på.

För vidare information om detta vänligen klicka här.

Att läsa också :

Att arbeta tillsammans

Vi är extra noga med att omge oss med partners som är fast beslutna att ...

Den interna dedikerade fonden

En intern dedikerad fond, definerad av en strikt lagstiftning i Luxemburg ...

Blog & Nyheter

Våra experters åsikter

Top