Bâloise Vie Luxembourg

Det finansiella centret

Med sitt läge i Europas hjärta är Luxemburg idag det ledande europeiska centret för investeringsfonder och tillgångsförvaltning. Luxemburg är även ett viktigt centrum för försäkring och återförsäkring.

Tack vare den politiska, ekonomiska och sociala stabiliteten som råder i Luxemburg, samt en modern regulatorisk lagstiftning som är särskilt gynnsam för näringslivet, erbjuder Luxemburg aktörer inom finansbranschen i den Europeiska Unionen en miljö som främjar att produkter och tjänster utformas och skräddarsys för att anpassas efter internationella kunder med högt ställda krav.

Luxemburg har fått möjlighet att dra nytta av sitt centrala läge i hjärtat av Europa och kan därför erbjuda aktörer och kunder inom finansbranschen många fördelar:

  • hög kvalitet av säkerhet och skydd,
  • internationell och flerspråkig expertis,
  • skatteneutralitet gentemot privatpersoner som inte bor i Luxemburg;
  • möjligheten att snabbt anpassa sig till regelutveckling och marknadsbehov;
  • regel- och tillsynsmyndigheter som lyssnar på sakkunniga, och som främjar utveckling av och anpassningar till marknaden.

Under årens lopp har det finansiella centret i Luxemburg etablerat sig som det självklara valet för distribution av finansiella produkter, i synnerhet försäkringsprodukter. Distributionen kan ske från en lokal etablering eller med stöd av Europeiska unionens fria rörlighet av tjänster. De flesta större internationella försäkringsgrupper som förmedlar livförsäkringsprodukter från Luxemburg har valt att göra det med stöd av Europeiska unionens fria rörlighet av tjänster.

De försäkringsbolag som finns i Luxemburg har specialiserat sig på distribution av livförsäkring kopplad till investeringsfonder. Sådana försäkringsavtal möjliggör för kunder att kombinera försäkringsskydd med investeringsmöjligheter, i synnerhet genom försäkringsavtal kopplade till dedikerade fonder. Dedikerade fonder uppmärksammas i ökande grad av ekonomer som kärnverktyg inom förvaltning av tillgångar.

Investerare som tecknar livförsäkringsavtal via luxemburgska försäkringsbolag drar dessutom nytta av bolagens gränsöverskridande expertis - en unik resurs i Europa.

Att läsa också :

Kampen mot penningtvätt

Luxemburg var bland de första länderna att stifta en lag för bekämpning...

Sektorsövervakning

Försäkringskommissariatet, en offentlig etablering under parlamentet, är...

Rörlighet

Eftersom våra kunder blir alltmer mobila ställer vi vår erfarenhet till tjäns...

Top