Bâloise Vie Luxembourg

Bâloise livförsäkringsavtal

Fondförsäkring

Fonder i kontoenheter investeringsverktyg, huvudsakligen UCITS (företag för kollektiv investering i överlåtbara värdepapper) som kan investeras i aktier, i obligationer eller i penningsmarknadstillgångar. Det finns flera tusen sådana på marknaden, med olika risknivåer, geografiska regioner (Europa, USA, världen) och olika verksamhetsområden.

De huvudsakliga kännetecknen för medel på konton är att deras värde går upp och ner med rörelserna på finansmarknaderna. Genom att investera medel på kontoenheter är spararen potentiellt utsatt för risk för kapitalförlust, som varierar i grad beroende på de underliggande tillgångarna. Men spararen kan också hoppas på att bli belönad för sitt risktagande genom att få en högre avkastning.

Därav möter en fondförsäkring behoven hos sparare som vill dra nytta av långvarig exponering för utfallet på de finansiella marknaderna. I gengäld accepterar dessa sparare risken för kapitalförlust. Beroende på distributionslandet och försäkringstagarens riskprofil kan den luxemburgska fondförsäkringen kopplas ihop med externa fonder, interna kollektiva fonder fonder och/eller interna dedikerade fonder:

  1. Extern fond: försäkringstagaren väljer ut en eller flera investeringsfonder från ett utbud av fonder som förvaltas av större kapitalförvaltare.
  2. Interna kollektiva fonder: försäkringstagaren väljer att investera i en eller flera interna fonder från företaget, som förvaltas av en förvaltare med mandat för detta ändamål inom ramen för en tydligt definierad investeringsprofil.
  3. Intern dedikerad fond: beroende på premiebeloppet är det möjligt att erbjuda försäkringstagaren en fond som utgår från hans eller hennes investeringspolicy och som är anpassad till hans eller hennes personliga behov. En dedikerad fond är föremål för särskilda villkor som bestämmer fondens profil, eventuella investeringsrestriktioner, fondens förvaltare och övervakare och avgifter som är förknippade med förvaltnings- och övervakningsmandaten.

Att läsa också :

ProFolio

Ett livförsäkringsavtal ger en försäkring för en eller flera personers liv...

Säkerhetstriangeln

För försäkringstagarna till ett livförsäkringsavtal erbjuder Luxemburg...

En skräddarsydd inriktning

Bâloise Vie Luxembourg S.A. distributerar sina försäkringar i nio...

Top