Bâloise Vie Luxembourg

Livförsäkring under den fria rörligheten av tjänster

Fri rörlighet av tjänster

Efter att ha tagits fram genom det tredje Europeiska livförsäkringsdirektivet, är ändamålet för reglerna om fri rörlighet för tjänster att skapa en gemensam försäkringsmarknad.

Direktivet beviljar alla försäkringsbolag som är etablerade i en EU-medlemsstat en passporteringsmöjlighet som innebär att det är möjligt att för dem att utöva verksamhet i alla EU-länder utan att fysiskt behöva vara etablerad där.

Således kan en klient bosatt i ett EU-land teckna en livförsäkring med en försäkringsgivare som är etablerad i ett annat EU-land. Observera dock att vissa bestämmelser, i synnerhet de bestämmelser av juridisk och skattemässig karaktär, måste följas av både försäkringstagaren och försäkringsbolaget.

Tredje livförsäkringsdirektivet har därigenom inneburit gynnsamma omständigheter för att skapa en europeisk marknad för livförsäkringar genom att ge konsumenterna tillgång till ett större utbud av produkter och tjänster för att möta deras specifika behov.

Luxemburg har blivit valt av ett stort antal försäkringsbolag som plats för att distribuera sina produkter inom ramen för den fria rörlighet för tjänster. Luxemburg utgör det finansiella centret i hela den Europeiska unionen, vilket är ett bevis på sund kompetens inom området och en mycket fördelaktig miljö för försäkringsbolag.

Fri rörlighet av tjänster utgör nu den största delen av Luxemburgs försäkringsmarknad, och står för mer än 80 % av de erhållna försäkringspremierna.

Att läsa också :

Rörlighet

Eftersom våra kunder blir alltmer mobila ställer vi vår erfarenhet till ...

Skattesystemet

Enligt luxemburgsk lagstiftning återinvesteras ränta, utdelningar och...

Huvudprinciperna

Luxemburgsk livförsäkring, ett investeringskoncept som kombinerar ...

Top