Bâloise Vie Luxembourg

Den interna dedikerade fonden

"Privata kapitalförvaltningsförmåner kombinerade med den fördelaktiga lagstiftningen för livförsäkring."

En intern dedikerad fond, definerad av en strikt lagstiftning i Luxemburg, kan vara det lämpligaste sättet att hantera de finansiella planeringsbehoven hos kapitalinvesteraren: en livförsäkring som investerar i en intern dedikerad fond tillåter ett engagerat tillvägagångssätt för kapitalförvaltning, bevarandet av välstånd och överföring av en egendom.

En intern dedikerad fond är, enligt luxemburgsk lagstiftning, ett begränsat konto med tillgångar i ett försäkringsföretag, med eller utan garanterad avkastning och i princip inriktad på ett enda avtal. Den interna dedikerade fonden är därför utformad för investerare som vill dra nytta av den skräddarsydda förvaltningen av ett konto över tillgångar inom ramen för ett luxemburgskt livförsäkringsavtal.

Ansvaret för den administrativa och finansiella förvaltningen av en intern dedikerad fond ligger på försäkringsgivaren, som delegerar dessa uppgifter till specialiserade förvaltare på diskretionär grund. Riskförvaltningsprofilen på fondens fastställs med stöd av försäkringstagarens egna investeringsmål och förbestämda parametrar. Beroende på överensstämmelse med investeringsinriktningen som fastställs för varje dedikerad fond kan fondförvaltaren investera i ett brett utbud av tillgångar och sofistikerade produkter: däribland direktinvesteringar i värdepapper (aktier och obligationer), UCITS, alternativa produkter eller onoterade fonder.

Fondens tillgångar förvaras på ett avskilt konto hos en bank som har mandat för detta ändamål och utgör funktionen som depåbank för fonden och som är vederbörligen godkänd av Försäkringskommissariatet.

interna dedikerade fonden

Att läsa också :

Huvudprinciperna

Luxemburgsk livförsäkring, ett investeringskoncept som kombinerar försäkring ...

En skräddarsydd inriktning

Vår skräddarsydda inriktning börjar med vår partner, som kan vara en bank ...

Fondförsäkring

De huvudsakliga kännetecknen för medel på konton är att deras värde går...

Top