Bâloise Vie Luxembourg

Interna kollektiva fonder

"En fond som enbart erbjuds till företagets kunder, skräddarsydd för sina speciella behov och vars förvaltning delegeras till en specialiserad kapitalförvaltare."

Interna kollektiva fonder

En intern kollektiv fond, såsom definierad i luxemburgsk rätt, är en begränsad uppsättning tillgångar i ett försäkringsföretag, med eller utan garanterad avkastning, som är öppen för ett stort antal investerare.

De tillgångar som bildar en intern kollektiv fond måste avskiljas i bolagets räkenskaper enligt de gällande principerna som skyddar uppdelningen av tillgångar och förvaltas hos en depåbank.

En intern kollektiv fond är en fond utställd av försäkringsbolaget: enheter som bara kan köpas via investeringar i en försäkring som är utställd av företaget.

En intern kollektiv fond har ett specifikt investeringsmål och en specifik investeringsprofil: förvaltningen av denna typ av fond delegeras generellt till en professionell kapitalförvaltare som företaget har gett uppdraget till för det specifika investeringsmålet. De tillämpliga reglerna och främsta kännetecknen för en intern kollektiv fond bestäms av fondens särskilda villkor.

För ytterligare information om en viss intern kollektiv fond, kontakta gärna vår kundtjänst för försäljning.

Interna kollektiva fonder

Att läsa också :

Bâloise livförsäkringsavtal

Fonder i kontoenheter investeringsverktyg, huvudsakligen UCITS (företag för ...

Partners inom förvaltning

Bâloise Vie Luxembourg S.A. samarbetar med de stora aktörerna ...

Den interna dedikerade fonden

Privata kapitalförvaltningsförmåner kombinerade med den fördelaktiga ...

Top