Bâloise Vie Luxembourg

Klagomål och anspråk

Klagomål och anspråk

Om du har ett klagomål, ber vi dig att kontakta avdelningen för tvister på Bâloise Vie Luxembourg S.A., antingen via e-post: qualite@ baloise.lu, eller med post till: 23, Rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange.

Om du inte får ett tillfredsställande svar in 90 dagar kan du kontakta Commissariat aux Assurances (tillsynsmyndighet som är bemyndigad att behandla förfrågningar utanför domstol) e enlighet med de förfaranden som anges på webbplatsen.

Dessutom kan du även kontakta Finansinspektionen, med postadress: Box 7821, 103 97 Stockholm. Detta för att få hjälp med ditt klagomål.

Top