Bâloise Vie Luxembourg

Life-insurance360

En informationssida om livförsäkringar från Luxemburg enligt friheten att tillhandahålla tjänster

Life-insurance360.com är den första vitboken som är 100 % digital och som förtydligar Luxemburgs livförsäkringar. 
Det här digitala systemet ger nytt liv åt vitbokens princip och hur man kan informera sig om livförsäkringar genom att det på ett helt nytt sätt förtydligar relevant branschinformation på en för detta ändamål skapad internetsida. 

Nya kapitel läggs regelbundet till, samt ytterligare innehåll i form av ”satelliter”, originalbilagor som fördjupar sig i vissa ämnen: tabeller, fallstudier, faktablad, intervjuer och filmer.

De olika kapitlen tar upp olika ämnen, som till exempel: friheten att tillhandahålla tjänster, livförsäkringar av ”unit linked”-typ, skydd av tillgångar (eller säkerhetstriangel), underliggande tillgångar och garantier för livförsäkringsavtal. 

Den här plattformen är modern och uppdaterad, den innehåller information som skrivits av experter från Bâloise Vie Luxembourg och en del bidrag har också skrivits av externa källor (revisionsbyråer, advokater, Family Offices, privata banktjänstemän, mellanhänder och personligheter från finansvärlden).

Svar på marknadens behov

Enligt en studie som ACA lanserade 2018, håller 90 % av distributörerna inom livförsäkringsbranschen sig uppdaterade om nyheter inom livförsäkringar via internet. Tyvärr hittar de dock oftast inte informationen de söker på försäkringsbolagens hemsidor och de beklagar att dessa hemsidor inte tillhandahåller mer information, samt att det saknas tillgängliga digitala medel som kan presentera Luxemburgs livförsäkringsexpertis. 

Life-insurance360.com är Bâloises svar på denna problematik och är branschens referens i frågan om information om livförsäkringar i Luxemburg enligt friheten att tillhandahålla tjänster.

Top