Bâloise Vie Luxembourg

Kampen mot penningtvätt

Luxemburg var bland de första länderna att stifta en lag för bekämpning av penningtvätt. Efter att inledningsvis ha begränsats till området för droghandel har kampen undan för undan utvidgats, särskilt genom att bredda defintionen av lagbrottet penningtvätt, utöka listan över huvudsakliga lagbrott samt expandera den personal som är berörd.

Mekanismen som har utarbetats är huvudsakligen förebyggande. Det förpliktigar särskilt finansiella institut, däribland försäkringsbolag, en skyldighet att verifiera kundens eller den ekonomiska innehavarens identitet innan inledandet av en affärsförbindelse eller genomförandet av en transaktion.

De finansiella instuten ska under relationen med kunden undersöka kundens begäran om transaktioner, särskilt vad beträffar källan av medel, och måste på eget initiativ rapportera varje faktum eller händelse som kan utgöra en indikation på penningtvätt till Luxembourg Financial Intelligence Unit (FIU).

Att läsa också :

Sektorsövervakning

Försäkringskommissariatet, en offentlig etablering under parlamentet, är...

Skattesystemet

Enligt luxemburgsk lagstiftning återinvesteras ränta, utdelningar och...

FAQ

Frågor och svar om livförsäkringsavtalet, avtalet om ...

Top