ProFolio, livförsäkringsavtalet i kontoenheter för den privata investeraren

Ett livförsäkringsavtal ger en försäkring för en eller flera personers liv. Syftet med försäkringen är att garantera betalning av en kapitalsumma eller livränta vid den försäkrades död.

Ett ProFolio-avtal är en livförsäkring där avkastningen är knuten till fondens investeringsresultat. Syftet med policyn är att utgöra en kapitalsumma som betalas till den utsedda förmånstagaren vid överlevnad och/eller död av den/de försäkrade.

ProFolio – huvudparter

Förutom försäkringsgivaren är de tre huvudparterna som är inblandade i försäkringen:

  1. försäkingstagaren: personen som tecknar försäkringen och betalar premien; i princip den person som innehar alla rättigheter av försäkringsavtalet.
  2. den försäkrade: personen som risken ligger på. I praktiken är försäkringstagaren och den försäkrade ofta samma person.
  3. förmånstagaren: personen som kommer att få försäkringsutfallet och därmed den summa som är garanterad genom försäkringen vid slutet av försäkringsperioden eller när den försäkrade dör.

Beroende på distributionslandet väljer försäkringstagaren den försäkringsomfattning som önskas i händelse av att den försäkrade eller de försäkrade dör.

Personlig investeringsstrategi

Försäkringstagaren väljer också sin personliga investeringsstrategi och väljer ut de investeringsprogram i vilka premien ska investeras.

Under försäkringens giltighetstid och beroende på hemlandet har försäkringstagaren rätt att begära ändringar i det skydd som ges eller i fördelningen av försäkringens tillgångar.

Att läsa också :

Interna kollektiva fonder

En fond som enbart erbjuds till företagets kunder, skräddarsydd för sina ...

Den interna dedikerade fonden

Privata kapitalförvaltningsförmåner kombinerade med den fördelaktiga ...

Fondförsäkring

Fonder i kontoenheter investeringsverktyg, huvudsakligen UCITS ...

Top