Rörlighet med fullständig säkerhet

Bâloise Vie Luxembourg S.A. distribuerar sina försäkringar i tio länder i Europeiska unionen: för varje marknad, tack vare rättsutredningar och utredningar om skattefrågor, möjliggörs så att försäkringstagaren kan dra nytta av en livförsäkring som är specifikt anpassad efter de rättsliga och skatterelaterade reglerna i hans eller hennes hemland.

Eftersom våra kunder blir alltmer mobila ställer vi vår erfarenhet till tjänst och kan svara på deras behov. Med en förändring av hemvistlandet, oavsett om det är för att förbereda sig för att sätta kurs mot ett soligare klimat eller för att återvända till sitt hemland, övervakar vi villkoren och valbarheten avseende försäkringen och föreslår individualiserade lösningar.

I egenskap av Förmedlare ebjuder Bâloise Vie Luxembourg S.A:

  • råd och lösningar anpassade till kundens ekonomiska, juridiska och skattemässiga behov,
  • ett dynamiskt, motiverat säljteam till ert förfogande, ett team som är organiserat och specialiserat för det distributionslandet och som stöder dig för att tillgodose kundernas behov,
  • låter er behålla kundrelationen med stöd av principen om >fri rörlighet av tjänster: vi informerar dig om de steg som krävs för att säkerställa kontinuiteten i din kundrelation.

Att läsa också :

En skräddarsydd inriktning

Vår skräddarsydda inriktning börjar med vår partner, som kan vara en bank ...

Fondförsäkring

De huvudsakliga kännetecknen för medel på konton är att deras värde går upp ...

Blog & Nyheter

Våra experters åsikter

Top