Bâloise Vie Luxembourg

Skattestrukturen

Skattesystemet

Ett luxemburgskt livförsäkringsavtal är skattemässigt neutralt för icke-bosatta i Luxemburg. Luxemburg beskattar inte heller premierna, kapitalvinsterna vid återköp eller uppsägning eller förmånen som betalas till förmånstagaren av en fondförsäkring.

Enligt luxemburgsk lagstiftning återinvesteras ränta, utdelningar och realisationsvinster inom en fondförsäkring utan skattepåverkan.

Det tillämpliga skattesystemet, för såväl försäkringsgivarna som förmånstagarna av en luxemburgsk livförsäkring, är det som gäller hemlandet. För mer information ber vi dig kontakta oss så skickar vi dig vårt ”skatteblad”.

Livförsäkringar har en gynnsam ställning i de flesta europeiska länder. Livförsäkringar under luxemburgsk lagstiftning är därav utformade för att uppfylla de rättsliga och skatterelaterade kraven i hemland.

Att läsa också :

Fondförsäkring

Fonder i kontoenheter investeringsverktyg, huvudsakligen UCITS ...

Rörlighet

Eftersom våra kunder blir alltmer mobila ställer vi vår erfarenhet till...

Top