Bâloise Vie Luxembourg

En skräddarsydd inriktning

En skräddarsydd inriktning

Bâloise Vie Luxembourg S.A. distributerar sina försäkringar i nio länder i Europeiska Unionen: Belgien, Frankrike, Nederländerna, Tyskland, Italien, Spanien, Portugal och Polen. Beroende på vilken marknad det är, distribuerar företaget sina försäkringar både i partnerskap med institutionella partners och via mäklare.

Vår skräddarsydda inriktning börjar med vår partner, som kan vara en bank, företag som förvaltar förmögenheter och erbjuder finansiella tjänster åt familjer eller en mäklare. Vi anstränger oss för att anpassa våra bemötanden och produkter till partnerns specifika behov. Oavsett om det gäller vår säkra webbplats som helt tillägnas våra samarbetspartners och som ska ge omfattande information om deras kundportföljer eller anpassning av ett förhållande för ett visst krav på tillsyns- eller rapporteringskrav, är vår uppgift att svara på din förfrågan.

Vår skräddarsydda approach består också av:

  • flerspråkiga team, som fokuserar på specifika marknader, och som alltid är redo att lyssna på dig,
  • vårt produktspann: livförsäkringar, kapitaliseringsavtal, livräntor,
  • ett brett urval av externa fonder,
  • möjligheten att skapa interna kollektiva fonder anpassade till behoven hos en särskild kundgrupp,
  • möjligheten att få en intern dedikerad fond till,
  • ett team av specialiserade juridiska experter,
  • möjligheten att ha dokumentation med din egen design,
  • en kundtjänst för försäljning till partnerns förfogande och huvudsakligen utformad för att samordna och följa upp förfrågningar.

Att läsa också :

Rörlighet

Eftersom våra kunder blir alltmer mobila ställer vi vår erfarenhet till ...

Fondförsäkring

De huvudsakliga kännetecknen för medel på konton är att deras värde går...

Den interna dedikerade fonden

Privata kapitalförvaltningsförmåner kombinerade med den fördelaktiga ...

Top