Bâloise Vie Luxembourg

Bâloise Vie Luxembourg S.A., ett dotterbolag inom den schweiziska Bâloise-koncernen, erbjuder genom sin finansiella expertis och sin kunskap om förmögenhetsförvaltning och successionplanering, innovativa och skräddarsydda lösningar avseende livförsäkring utformade för en kundgrupp med höga krav på kvalitet. Bâloise Vie Luxembourg S.A. är medveten om att deras privatkunder har höga krav på förvaltning, bevarande och skifte av sina tillgångar och därutöver även har krav på att detta ska ske bekymmersfritt

Bâloise Vie Luxembourg S.A. erbjuder sina livförsäkringsprodukter i flera länder inom den Europeiska Unionen, däribland Luxemburg, Belgien, Frankrike, Nederländerna, Spanien, Portugal, Italien, Tyskland och Polen.

De livförsäkringsprodukter som erbjuds av Bâloise Vie Luxembourg S.A. är riktade till flera målgrupper men framför allt kunder med stora tillgångar. Vår bredd av produkter distribueras genom ett nätverk av professionella mellanhänder såsom försäkringsförmedlare, finansiella planerare, banker, företag som förvaltar förmögenheter och erbjuder finansiella tjänster åt familjer samt andra finansiella institutioner.

Top