Vårt bolag

Bâloise i Luxemburg

Bâloise Etablerad i Luxemburg i 125 år

Bâloise-koncernen grundades 1863 i Basel, Schweiz, och har sedan dess vuxit stegvis på den internationella marknaden. Bâloise-koncernenens första försäkringsbolag grundades i Luxemburg 1876, varav Bâloise har vuxit främst i Luxemburg.

Efter grundandet har Bâloise fortsatt expandera sin verksamhet i Luxemburg och erbjudit både privatkunder och professionella kunder ett brett utbud av person- och skadeförsäkringsprodukter , skräddarsydda efter varje enskild individs behov.

Efter införandet av det tredje direktivet om livförsäkringar som definierar och beskriver det fria tillhandahållandet av tjänster har Bâloise Vie Luxembourg specialiserat sig på att erbjuda skräddarsydda livförsäkringslösningar i EU sedan 1996.

Tack vare dess finansiella expertis och färdigheter inom kapitalförvaltning och arvsplaneringsverktyg erbjuder Bâloise Vie Luxembourg innovativa och personliga lösningar för en grupp krävande investerare som är intresserade av att enkelt kunna kombinera förvaltning, bevarande och överförande av sina tillgångar.

Bâloise är en väletablerad aktör i landets ekonomiska och sociala nätverk och är nu en av de ledande försäkringsgivarna på den luxemburgska marknaden.

Bâloise Vie Luxemburg nyckeltal

Top