intermediaires

Våra förmedlare

Bâloise Vie Luxembourg S.A. förmedlar sina produkter med stöd av den fria rörligheten av tjänster genom professionella distributörer av olika lösningar avseende finansiella produkter och försäkringsprodukter. Detta nätverk består av vederbörligen godkända oberoende partners såsom, beroende på distributionslandet, oberoende mäklare, banknät, privata banker, förmögenhetsförvaltare, företag som förvaltar förmögenheter och erbjuder finansiella tjänster åt familjer, förmedlingsföretag etc.

Förtroende, ett grundläggande värde för Bâloise, ligger i hjärtat av de privilegierade relationer vi har med våra samarbetspartners som vi dagligen njuter av. Vi är övertygade om att relatoiner baserade på förtroende, öppenhet och objektivitet är de bästa garantierna för ett produktivt, långsiktigt samarbete.