plate-forme-en-ligne

Onlineplattform

För att möjliggöra övervakning av kundportföljer gör vi e-Solife, vår säkra online-plattform, tillgänglig för dig.

e-Solife ger:

  • en översikt över dina kundförsäkringar,
  • en redovisning av transaktioner som genomförts och pågår,
  • information om ditt eget förmedlarkonto,
  • tillgång till vår kontraktsmässiga dokumentation med löfte om att alltid ha den senaste versionen
  • vår fondkatalog.

Är du en förmedlare godkänd av Bâloise Vie Luxembourg S.A. och önskar tillgång till e-Solife?

Kontakta oss för att få e-Solife-avtalet. Fyll i, undeteckna och skicka dokumentet till kundtjänsten för försäljning. Du kommer att få dina åtkomstkoder via post inom 15 dagar.

plate-forme-en.ligne-small

e-Solife

Vårt verktyg för yrkesverksamma

Anslut